Josif Pančić

Правилници

Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ „Јосиф Панчић

Правилником о заштити и безбедности регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе „Јосиф Панчић” Београд, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

 

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „Јосиф Панчић“

Правилником о понашању у школи уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи „Јосиф Панчић” у Београду. Поштовањем Правилника обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се бољем успеху ученика и повећању угледа школе.

 

Преузимање правилника: