Josif Pančić

Школски распоред

ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Маја Марковић 1/1
Ивана Марковић 1/2
Љиљана Јованоски 1/3
Данијела Максимовић 1/4
Мирјана Ђукаловић 1/5
Ива Иванчевић Илић 1/6
Зоран Гаврић 2/1
Радмила Жежељ 2/2
Бојана Плавшић 2/3
Јована Калезић 2/4
Сандра Мирчић 2/5
Татјана Филиповић 2/6
Радмила Вукић 3/1
Сандра Планић 3/2
Јасмина Ђорђевић 3/3
Драгана Мирковић 3/4
Силвана Лазић 3/5
Мирјана Ковачевић 3/6
Јован Мицић 4/1
Снежана Милаковић-Лакић 4/2
Гордана Симовић 4/3
Споменка Марковић 4/4
Здравка Говедарица 4/5
Сузана Милаковић 4/6
Теодора Бабић Продужени боравак 1/1,4
Марица Петковић Продужени боравак 1/2,5
Персида Петровић Продужени боравак 1/3,6
Олга Коњик Продужени боравак 2/1
Невена Опалић Продужени боравак 2/2
Оља Павловић Продужени боравак 2/3

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
одељ.ст. 6/5
Српски језик
6/2.5
8/1,2,6
Радмила Мијатовић
одељ.ст. 8/4
Српски језик
6/1.4
8/3,4,5
Марија Димитријевић
Српски језик
6/3,6
Елеонора Остојић
одељ.ст. 5/1
Српски језик
5/1,5
7/2,3
Бојана Орбовић
Српски језик
5/4,6
7/1,6
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 5/2
Српски језик
5/2,3
7/4,5
Мирослав Антонић
одељ.ст. 5/4
Математика
5/2,4,6
7/5,6
Душан Павловић
одељ.ст. 5/5
Математика
5/1,3,5
7/1
Радмила Гаврић
Математика
7/2,3,4
8/3,4
Сања Глигорић
одељ.ст. 6/2
Математика
6/1,2,6
8/1,2
Драгана Николић
Математика
6/3,4,5
8/5,6
Марија Панић
одељ.ст. 8/3
Енглески језик
2/1,2,6 ; 4/3,4,5,6
8/1,2,3
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 6/1
Енглески језик
6/1,2,3,4,5,6
8/4,5,6
Маја Веселиновић
Енглески језик
5/1,2,3,4,5,6
7/4,5,6
Оливера Крстић
одељ.ст. 7/3
Енглески језик
1/5,6 ; 2/3,4,5
3/5,6 ; 4/1,2 ; 7/3
Ивана Јовановић
одељ.ст. 7/2
Енглески језик
1/1,2,3,4 ; 3/1,2,3,4
7/1,2
Даринка Одабашић
одељ.ст. 6/6
Француски језик
6/1,2,3,4,5,6
8/4,5,6
Катерина Новаковић
Француски језик
3/2,3,4,6
4/1,2,3,4,5,6
Милосав Дабетић
одељ.ст. 7/6
Француски језик
5/1,2,4,5,6
7/1,4,5,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 5/3
Француски језик
3/1,5 ; 5/3
7/2,3 ; 8/1,2,3
Мр.Весна Албијанић
Биологија
5/1,2,3,4,5,6
7/3,4,5,6
Славица Радојчић
Биологија
6/1,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Лидија Новаковић
Биологија
6/2,3
7/1,2
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 6/4
Географија
5/1,2,3,4,5,6
6/1,2,3,4,5,6; 7/2
Драгана Јанковић
одељ.ст. 8/2
Географија
7/1,3,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Наташа Сејменов
Историја
6/1,2,3,4,5,6
8/2,3,4,5,6
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 7/5
Историја
5/1,2,3,4,5,6
7/1,2,3,4,5,6; 8/1
Миомир Ранђеловић
одељ.ст. 8/5
Хемија
7/1,2,3,6
8/1,2,3,4,5,6
Славица Маричић
Физика
6/1,2,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Љиљана Лазаревић Милојевић
одељ.ст. 7/4
Физика, Хемија
6/3,4 ; 7/1,2,3,4,5,6
7/4,5
Александра Обрадовић
Техничко и информатичко обр.
5/1,2,3,4,5,6
7/3,4,5,6
Славољуб Васић
одељ.ст. 7/1
Техничко и информатичко обр.
5/1,2,3,4,5,6
7/1,2,5,6
Мирослав Радић
Техничко и информатичко обр.
6/1,2,3,4,5,6
8/2,5
Милан Милојевић
одељ.ст. 6/3
Техничко и информатичко обр.
6/1,2,3,4,5,6
8/1,3,4,6
Данка Петровић
одељ.ст. 8/6
Техничко и информатичко обр.
7/1,2,3,4
8/1,2,3,4,5,6
Петра Стојковић
Музичка култура
5/1,2
7/1,2,3,4,5,6
Петра Стојковић
ИП-Хор и оркестар
6/2,3,5
7/3,4,6
Татјана Маћејка Трајковић
одељ.ст. 8/1
Музичка култура
5/3,4,5,6 ; 6/1,2,3,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Снежана Билбија
Ликовна култура
5/1 ; 6/1,2,3,4,5,6
7/1,2,3,4,5,6 ; 8/1,2,3,4,5,6
Драгана Ристић
одељ.ст. 5/6
Ликовна култура
5/2,3,4,5,6
Милица Белаћевић
Физичко васпитање
5/2,4,5 ; 7/2,4,6 ; 8/2
ИС 5/1,3,5 ; 7/1,3,5
Радоје Гледовић
Физичко васпитање
5/1,3 ; 6/3,5 ; 7/1,3,5
ИС 6/1,3,5 ; 8/1,3,5
Радмила Јовићевић
Физичко васпитање
5/6 ; 6/2,4,6 ; 8/1,3,5
ИС 6/2,4,6 ; 8/2,4,6
Марија Петровић
Физичко васпитање
ИС 5/2,4,6 ; 7/6
Зоран Илић
Физичко васпитање
6/1; 8/4,6
ИС 7/2,4
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Данијела Бојковић
Верска настава
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Милица Ракић
Верска настава
1/1-6 ; 3/1-6
Маријана Додовић Копања
Верска настава
2/1-6 ; 4/1-6
Биљана Лазаревић
Грађанско васпитање
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6

 

Ви сте овде: Почетна Настава Школски распоред