Josif Pančić

Настава у природи

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).

 

Настава у природи 2016/17

 

Прецизно одређење програма, праваца и времена реализације наставе у природи биће одређено после разматрања понуда и добијања сагласности Савета родитеља школе и Школског одбора на правце и закључења уговора са туристичким агенцијама.

Предвиђене су следеће дестинације и оријентациони термини:

 

Одељења 1/1,2,3,4,5,6 - 2/1,3,4 - 3/5 - Хотел „Дијамант“, Златибор - мај/јун 2017. год.

Одељење 2/2 - Хотел „Хеба“ Дивчибаре - мај/јун 2017. год.

Одељења 3/1,2,4,6 - Хотел Гучево, Гучево - мај 2016. год.

Одељења 3/1,2,3,4,6 - Хотел „Сребрна лисица“, Копаоник - мај/јун 2017. год.

Одељења 4/1,2,3,4,5,6 - Спортски омладински камп „Караташ“ - мај/јун 2017. год.

 

Ви сте овде: Почетна Настава Ваннаставне активности Настава у природи