Josif Pančić

Тимови

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Марија Николић.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима за школско развојно планирање:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Радмила Жежељ Ралић, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Маја Марковић, професор разредне наставе
 • Светлана Лакићевић, професор српског језика и књижевности
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Марија Николић, педагог школе
 • Биљана Лазаревић, професор грађанског васпитања
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту ученика од насиља

Тим за заштиту ученика од насиља броји 11 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2016/2017.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Милена Вукашиновић, руководилац
 • Теодора Бабић, професор разредне наставе
 • Радоје Гледовић, професор физичког васпитања
 • Данијела Максимовић, наставник разредне наставе
 • Радмила Јовићевић, професор физичког васпитања
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Душан Павловић, професор математике
 • Бојана Орбовић, професор српског језика и књижевности
 • Славица Маричић, професор физике
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Александра Обрадовић, професор ТИО
 • Весна Албијанић, професор биологије
 • Драшко Топаловић, представник Савета родитеља
 • Катарина Петровић, представник Ученичког парламента

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2016/2017. годину је Данка Петровић, професор техничког и информатичког образовања.

Чланови Тима за самовредновање су:

 • Олга Коњик, професор разредне наставе
 • Милан Милојевић, професор ТИО
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Александра Обрадовић, професор ТИО
 • Славица Маричић, професор физике
 • Катерина Новаковић, професор француског језика
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Бојана Плавшић, професор разредне наставе
 • Никола Иванчев, представник Ученичког парламента
 • Владан Чоловић, представник Савета родитеља

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање је Валентина Антић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Драгана Јешић, помоћник директора
 • Оља Раденковић, професор разредне наставе
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе
 • Персида Петровић, професор разредне наставе
 • Љиљана Јованоски, професор разредне наставе
 • Ива Иванчевић-Илић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Елеонора Остојић, професор српског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Љиљана Лазаревић-Милојевић, професор физике
 • Биљана Лазаревић, педагог, професор грађанског васпитања
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Марија Николић, педагог

 

 

Ви сте овде: Почетна Школа данас Тимови